Ohlášky 7. 1. 2024

 • Dnes slavíme druhou neděli vánoční, svátek Křtu Páně.
  (Jen dopoledne: Po této mši svaté vás zveme na farní kafe).
  Při večerní mši svaté zazní renezanční moteta v podání sboru Amici musicæ antiquæ. Sbor řídí Jaroslav Orel.
  Dnešním dnem končí doba vánoční.
  Zítra je pondělí 1. týdne v mezidobí. V sobotu máme možnost slavit nezávaznou památku sv. Hilaria, biskupa a učitele církve. Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.
 • Dopoledne: dnes a příští týden 14. 1. můžete po dopoledních mších přispět na Tříkrálovou sbírku, koledníky potkáte před kostelem.
  Večer: Ještě příští týden 14. 1. můžete po dopolední mši přispět na Tříkrálovou sbírku, koledníky potkáte před kostelem.
 • Děkujeme všem z vás, kdo se jakkoli podíleli na náročném dění ve farnosti přes svátky, moc si vaší pomoci a ochoty vážíme. Pán Bůh vám žehnej!