Ohlášky 7. 4. 2024

  • Dnes je 2. neděle velikonoční, svátek Božího milosrdenství. Zítra je slavnost Zvěstování Páně. Ve čtvrtek máme památku sv. Stanislava, biskupa a mučedníka a v sobotu nezávaznou památku sv. Martina I, papeže a mučedníka. Příští neděle bude 3. velikonoční.
  • (jen dopoledne!) Po této mši svaté vás zveme do klášterní sally terreny na farní kafe.
  • Po celou dobu velikonoční vás o nedělích srdečně zveme na slavnostní chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni, a to vždy po večerní mši svaté v 19:30.
  • V sobotu 27. 4. 2024 se uskuteční farní poutní výlet do Nové Paky. Odjezd vlaku z hl. nádraží 7:09 směr Hradec Králové přes Chlumec nad Cidlinou. Jízdenky si zajišťuje každý sám. Program: Návštěva a prohlídka poutního klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, návštěva muzea, klenotnice, Suchardova domu a dřevěného kostelíka…Oběd v místní restauraci (cca 220 Kč). Hlaste se P. Mikulášovi nejpozději do 22. 4. 2024.
  • Dnes po obou mších svatých proběhne volba do pastorační rady.

Pravidla volby:

  1. Volit může každý člen farnosti starší 15 let k datu volby. Volba je dobrovolná.
  2. Každý volič může zaškrtnout 1-3 kandidáty.
  3. Lístek, který bude potrhaný, kde budou zaškrtnuti více jak 3 kandidáti – není platný.

Lístek si vezmete od členů komise, kteří stojí uprostřed baziliky a po označení do vhodíte do schránky, kterou má na starosti člen volební komise u kaple Panny Marie Pasovské. Volba je dobrovolná.

Po volbě můžete pokračovat do sally terreny, kde je farní kafe (jen dopoledne)…