Ohlášky 7. 7. 2024

  • Dnes slavíme 14. neděli v mezidobí. V úterý slavíme v našem řádu památku sv. Adriana a Jakuba, kněží a druhů, mučedníků. Ve čtvrtek máme svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. V sobotu bude nezávazná památka sv. Kamila de Lellis, kněze. Příští neděle bude 15. v liturgickém mezidobí.
  • Středeční nešpory při večerní mši svaté a čtvrteční adorace po mši svaté zůstávají i o prázdninách. Jste samozřejmě srdečně vítání!
  • Dopředu oznamujeme, že se v našem klášteře bude od 23. 7. do 3. 8. konat generální kapitula našeho řádu, bude změna v pravidelných bohoslužbách ve všední dny. Přesný program bohoslužeb bude včas k dispozici na vývěsce a na webových stránkách.
  • Dnes slavíme 14. neděli v mezidobí. V úterý slavíme v našem řádu památku sv. Adriana a Jakuba, kněží a druhů, mučedníků. Ve čtvrtek máme svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. V sobotu bude nezávazná památka sv. Kamila de Lellis, kněze. Příští neděle bude 15. v liturgickém mezidobí.
  • Středeční nešpory při večerní mši svaté a čtvrteční adorace po mši svaté zůstávají i o prázdninách. Jste samozřejmě srdečně vítání!
  • Dopředu oznamujeme, že se v našem klášteře bude od 23. 7. do 3. 8. konat generální kapitula našeho řádu, bude změna v pravidelných bohoslužbách ve všední dny. Přesný program bohoslužeb bude včas k dispozici na vývěsce a na webových stránkách.

Neděle

7. 7.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:00    Za farníky

18:00   Na úmysl růžencového společenství

Pondělí

8. 7.

Pondělí 14. týdne v mezidobí

7:15      

18:00    Za zdraví a Boží požehnání pro Jana

Úterý

9. 7.

Památka sv. Adriana a Jakuba, kněží a druhů, mučedníků

7:15       Za živé a † spolubratry, příbuzné, přátele a dobrodince

18:00  

Středa

10. 7.

Středa 14. týdne v mezidobí

7:15      

18:00   

Čtvrtek

11. 7.

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

7:15      

18:00   Za † Václava Sudka

Pátek

12. 7.

Pátek 14. týdne v mezidobí

7:15      

18:00   

Sobota

13. 7.

Sobota 14. týdne v mezidobí

nebo: Sv. Kamila de Lellis, kněze

7:15      

18:00   

Neděle

14. 7.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:00    Za farníky

18:00   Za nová povolání pro tepelskou kanonii