Ohlášky Květná neděle – 24. 3. 2024

 • Dnes je Květná neděle – vstupujeme do Svatého týdne. Dnes v 19:30 vás zveme na nešpory jejíchž součástí bude hudebně – obrazová meditace.
 • Velikonoční triduum budeme slavit takto:
 • Zelený čtvrtek – dopoledne je mše missa chrismatis v katedrále, na kterou jste také zváni. V 18:00 bude v naší bazilice mše svatá na Památku Večeře Páně a po ní adorace v Getsemanské zahradě.
 • Velký pátek – 15:00 obřady na Památku Umučení Páně. Po obřadech možnost adorace u Božího hrobu do 20:45 a také možnost svátostí smíření od 16:30 do 18:00.
 • Ve 21:00 jste zváni na křížovou cestu od baziliky na Petřín. Na Velký pátek bude sbírka na Svatou zemi.
 • Bílá sobota – od 10:00 do 20:45 možnost adorace u Božího hrobu (vchod bude přes kapli sv. Norberta)
 • Ve 21:00 začne Velikonoční vigilie
 • Příští neděle je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční. Dopolední mše svatá v 10:00 bude pontifikální, kterou bude slavit pan opat Daniel a v závěru mše bude žehnání pokrmů, které si přinesete.
 • Při večerní mši svaté v 18:00 zazní Nelsonmesse od J. Haydna v podání chrámového sboru a orchestru
 • Křížová cesta bude také v úterý ve 20 hod na Petříně, sraz u 1. zastavení.
 • Volba pastorační rady proběhne na neděli velikonoční 7. dubna po dopolední i večerní mši svaté.
 • Vzadu v bazilice se můžete zapsat na adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Děkujeme! Je tam také farní zpravodaj k rozebrání.
 • Připomínáme možnost svátostí smíření půl hodiny před večerní mši svatou v pondělí až středu. Je možné si domluvit termín i individuálně.