Generální kapitula řádu 2024

Termín konání:

V našem řádu je zvyklostí pořádat generální kapitulu každé 4 roky. Letos bude mít Strahovské opatství tu čest, že bude moci hostit tuto význačnou událost ve svých prostorách. Počítáme s účastí kolem 120 představených klášterů z celého světa.

Ilustrativní fotografie z generální kapituly řádu v roce 2018.
Ilustrativní fotografie z generální kapituly řádu v roce 2018.

Publikováno: 20. 6. 2024

Generální kapitula je prostorem pro dialog a rozhodování o zásadních skutečnostech důležitých pro směřování řádu do budoucna.

Z důvodu, že se tato událost dotkne velké části prostor Strahovského kláštera, po dobu konání této události nebude otevřena Strahovská galerie. Strahovská knihovna bude pro návštěvníky otevřena beze změn.