Mše svatá

Termín konání:

Ve dnech 23. července do 3. srpna 2024 probíhá ve Strahovském klášteře Generální kapitula řádu. Program bohoslužeb je po toto období podřízen této události.

Publikováno: 7. 7. 2024

Mše svatá ve Strahovské bazilice při příležitosti zahájení generální kapituly – hlavní celebrant J. Em. Dominik kard. Duka, emeritní arcibiskup pražský.