Strahovský klášter, kříž u kostela sv. Rocha 2011

V roce 2011 bylo rozhodnuto o rekonstrukci venkovního kříže u kostela sv. Rocha. V průběhu doby se tento kříž na své základně postupně dostal pod úroveň současného terénu, což urychlilo jeho poškození. V průběhu obnovy byl kříž jednak celkově obnoven, korpus Krista byl nově pozlacen a celý základ byl vyvýšen nad okolní terén.

Kříž u kostela sv. Rocha
Kříž u kostela sv. Rocha v Praze na Strahově, stav po restaurování v roce 2011

Kříž u kostela sv. Rocha na Strahově

Nemovitá kulturní památka „Kříž s korpusem Krista na profilovaném podstavci“ z přelomu 19.-20. století od neznámého autora, je vysoká 350 cm, z toho korpus Krista 125 cm. Kříž je z žehrovického pískovce a korpus z litiny, který byl původně zlacený. Kříž stojí na čtvercové základně o rozměrech 140 x 140 cm.

  • restaurátor: akad. sochař Petr Váňa a kameník Tomáš Váňa
  • realizace: 2011
  • registrační číslo ÚSKP: 11720/1-904
  • Název památky: Kříž s korpusem Krista na profilovaném podstavci.
  • Katastrální území: Hradčany ( okres Hlavní město Praha ), 727121
Na obnově se finančně podílely
  •  Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Stav před restaurováním

Kamenná část kříže byla na místech vzlínání vlhkosti rozrušená. Povrch byl odrolen i s částmi profilace a to zejména u vertikálního břevna. Kříž měl i defekty způsobené mechanickou cestou. Celá plocha kamene měla různý stupeň znečištění a byla pokryta zelenou řasou.

Litinové části korpus Krista a nápisová páska, byly napadeny korozí, která způsobila na některých místech i narušení modelace. Původní zlacení se  nedochovalo a bylo zjištěno až na základě průzkumu.

Čtvercová základna o rozměrech 140 x 140 x 20 byla zapuštěna pod úroveň okolního chodníku a nebyla pohledově prezentována. To mělo za následek vzlínání vlhkosti do spodní části kříže a jeho následnou degradaci.

Průběh restaurování

Nejdříve bylo kolem celé památky postaveno lešení, které sloužilo i jako zastřešení. Byly uvolněny matice na kovaných závěsech, které byly značně narušené korozí. Po dohodě se zástupcem dozoru památkové péče, byly vyrobeny nové závěsy z nerezové oceli. Korpus Krista a nápisová páska byly svěšeny a odvezeny do ateliéru restaurátora, kde proběhlo jejich čištění a opětovné pozlacení 24 car. zlatem o zdvojené síle pro venkovní použití.

Celý povrch kamenného kříže byl očištěn tlakovou vodou a biocidním prostředkem (Cpaper). Lokálně byl kámen dočištěn za pomocí prostředku Čistič FG. Po vyschnutí byl narušený kámen zpevněn konsolidantem.

Při vzniklé technologické přestávce byla zhotovena kopie vertikálního břevna kříže. Následovala výměna vertikálního břevna. Při tom byly vyměněny nevyhovující mosazné čepy. Ve stejné chvíli byla vyzvednuta zapuštěná základová deska, která se musela podšalovat, aby se celý kříž dostal na současnou úroveň terénu. Po zaschnutí podšalování byl celý kříž znovu složen. Základová deska byla kvůli vlhkosti osazena na olověné plíšky a vápennou maltu, stejně tak i ostatní části kříže.

Na závěr proběhla celková barevná retuš do základní barevnosti očištěného pískovce lazurními nástřiky, se zachováním přirozené barevnosti odpovídající stáří. Konečnou fází byla celková hydrofobizace povrchu prostředkem IMESTA IW 290 a osazení korpusu Krista s nápisovou páskou.

Galerie

Před restaurováním
Rozebrání kříže
Nové svislé břevno
Nový fundament pod desku kříže
Oprava soklu kříže
Stav po restaurování