Sluneční hodiny v areálu Milevského kláštera

V roce 2010 bylo rozhodnuto o restaurování nástěnných slunečních hodin na budově Latinské školy v Milevsku. Ta prošla dlouhou a náročnou rekonstrukcí, jež byla dokončena v roce 2010. Na základě historických fotografií a studiem historických dokumentů byla stanovena původní podoba památky, která byla uvedena do původního stavu. Zároveň byly hodiny odborně zaměřeny tak, aby i nadále plnily svůj účel časomíry.

Sluneční hodiny na Latinské škole v areálu Milevského kláštera.

Sluneční hodiny v Milevsku

Budova Latinské školy prošla v letech 1994–2006 kompletní nákladnou obnovou a v současnosti slouží jako kulturní a farní centrum. Při obnově fasády severovýchodní zdi, bylo ponecháno hladké pole (zrcadlo) v místě kde se původní hodiny nacházely. Hodiny svým ztvárněním odkazovaly na vítězství Evžena Savojského 1717 nad Turky u Bělehradu.

Vzhledem k tomu že se původní hodiny nedochovaly, byl vypracován na základě archivních materiálů odbornými pracovníky Strahovského kláštera PhDr. Hedvikou Kuchařovou a Pavlem Šrotýřem návrh, který respektuje původní rozměry hodin a zachovalou část horní nápisové pásky. Navrhli na  horní část opět umístit nápis: Belgradi caesa est lvna per evgenium/ U Bělehradu byl poražen Evženem půlměsíc. Do spodní části pod číselník umístit nápis: Post qvinqvaqinta annos cedit tibi iterato o avstria victore gideone lavdon luna/ Po padesáti letech se ti půlměsíc opět vzdal, ó, Austrie vítězstvím Gideona Laudona, přesně tak jak byl v minulosti. Oba nápisy v sobě skrývají chronogramy 1717 1789.

Pro správnou funkci hodin proběhlo zaměření od pana Ing. M. Noska. Pan Nosek zaměřil azimut stěny, navrhl obnovu hodinových čar a provedl za spolupráce z restaurátorem zaměření gnomických částí přímo na místě.

restaurátor: ak. malíř  Petr Hampl        
realizace: 2010
reg. číslo ÚSKP: 39572/3-2609                                                                   

Na obnově se finančně podíleli
  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově
  • Krajský úřad Jihočeského kraje
Průběh restaurování

Místo ve tvaru obdélníku na fasádě Latinské školy bylo vytmeleno a zpevněno fixážním postřikem. Na připravený povrh byl proveden nákres podle předloženého návrhu. Na samotnou realizaci byly použity barvy na vápenné bázi. Malba byla na závěr ošetřena hydrofobizačním nátěrem.

Shrnutí a výsledný stav po restaurování

Rekonstrukce Slunečních hodin proběhla podle Závazného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje. Bližší představu o výsledné podobě si můžete udělat na přiložených fotografiích.

Galerie

Původní fotografie hodin z roku 1971
Rok 2009
Realizace nového návrhu v roce 2010
Současný stav, rok 2014