Sousoší Kristus na Olivetské hoře

V roce 2010 bylo restaurováno gotické sousoší Kristus na Olivetské hoře, jež se do té doby nacházelo ve zvláštní kapli poblíž kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Bylo ve značně zchátralém stavu a bylo rozhodnuto, že po restaurování bude umístěno v interiéru kostela sv. Jakuba do doby, než bude možné jej umístit do chráněného místa na jeho původní místo.

Stav sousoší před restaurováním.

Obnova sousoší Kristus na Olivetské hoře

Dne 27.10. 2010 bylo v kostele sv. Jakuba Většího v Jihlavě dočasně osazeno zrestaurované sousoší „Kristus na Olivetské hoře“, které je součástí venkovní kaple ležící vedle kostela. Navrácení sousoší na původní místo je podmíněno celkovou renovací a bezpečnostním zabezpečením kaple.

Zvyk zobrazovat Krista na Olivové hoře vznikl na základě pašijí v jižním Německu. Tento zvyk se později dostal i k nám a to zejména na Moravu. Na vnějších stranách kostelů se začaly stavět v samostatných kaplích  Olivové hory.

Jihlavské sousoší „Kristus na Olivetské hoře“ je datováno v rozmezí let 1480-1490. Skládá se ze sochy Krista,  Jana Evangelisty, Jakuba Většího a Petra. Sochy jsou zhotoveny ze středněhrubého pískovce a jejich výška nepřesahuje 152 cm.

  • restaurátor:     ak. sochař  Petr Váňa        
  • realizace:         2008 – 2010
  • R.Č. ÚSKP:       101725

                                                                      

Na obnově se finančně podíleli
  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově
  • Město JihlavaKraj Vysočina
Stav před restaurováním

Do roku 1966 bylo sousoší umístěno ve vnější kapli u kostela sv. Jakuba v Jihlavě. Následně pro špatný stav bylo přestěhováno do vnitřní kaple kostela sv. Jakuba. V roce 2008 bylo přistoupeno, na základě restaurátorského průzkumu, k restaurování sousoší.

Sochy byly silně zasoleny. Hmota kamene byla narušena korozí, která vznikla dlouhodobým vlivem vlhkosti. Povrch kamene byl pokryt množstvím depozitů. Na mnoha místech byla modelace soch odlomena.

Průběh restaurování

Sousoší bylo transferováno do ateliéru pana sochaře Váňi. Byl proveden rozšířený restaurátorský průzkum. Byly odstraněny nánosy prachu a depozitů, následně byly narušené části kamene zpevněny.  Poté začalo postupné snímání nepůvodních barevných vrstev na spodní bílý podklad. Některé části byly v minulosti domodelovány tmelem. Modelace těchto částí však narušovala původní plasticitu soch, proto se přistoupilo k odstranění těchto částí a následně k rekonstrukci. Stejně tak byly i domodelovány chybějící části sepjatých rukou u Krista a levé ruky u Petra. Na závěr se provedla scelující povrchová barevná retuš. Pod sochy byly vyrobeny pískovcové podstavce, které umožňují lepší manipulaci a ochranu před spodní vlhkostí.

Shrnutí a výsledný stav po restaurování

Jihlavské sousoší Kristus na Olivetské hoře a Olivetská hora z Mořic, představují významný doklad  pozdně gotického sochařství na Moravě. Jihlavské sousoší je zařazováno do skupiny pogerhaertovských děl s rysy pohybového slohu konce 15. století.

Citlivým restaurátorským zásahem bylo dosaženo zachování sousoší v jeho celistvosti, které umožňuje i jeho původní náboženské využití. Původní gotická polychromie se nedochovala v takové míře, aby bylo možné přistoupit k její rekonstrukci. 

Fotografie z průběhu obnovy

Stav před restaurováním.
Výsledek restaurování.
Výsledek restaurování.
Výsledek restaurování.