Památková péče

Ochrana historických staveb a uměleckých předmětů je nedílnou součástí života v Královské kanonii premonstrátů na Strahově.  

Ukázky restaurovaných památkových předmětů.

O co pečujme

Památková péče na Strahově se zabývá péčí o nemovité a movité kulturní památky v majetku Královské kanonie premonstrátů na Strahově, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek.

Dále spravuje všechny předměty kulturní hodnoty v majetku kanonie. Jedná se zejména o vybavení kostelů a far.

Spravované objekty v majetku kanonie
 • Strahovský klášter
 • Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku
 • Kaple sv. Barbory na Svatém Kopečku
 • Klášter Milevsko
 • Kostel sv. Bartoloměje v Milevsku
 • Kostel Jména Panny Marie v Sepekově
 • Kostel sv. Norberta a fara v Praze Střešovicích
 • Kostel sv. Cyrila a Metoděje a fara v Nebušicích u Prahy
 • Kostel a fara v Úhonicích u Prahy
 • Kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Chyšce
 • Kaple sv. Jana Křtitele na vrchu Strážiště u Pacova
 • Kostel sv. Prokopa a Mikuláše a fara v Bohušovicích nad Ohří
 • Klášterní bazilika Narození Panny Marie v Doksanech a budova fary
 • Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Chvalíně
Kontakty na odborné pracovníky

O nemovité kulturní památky pečuje pracovník našeho investičního oddělení.

O movité kulturní památky pečuje pracovník obrazárny a uměleckých sbírek.

Galerie

Jihlava, kostel sv. Jakuba, restaurování sousoší „Kristus na Olivetské hoře“ 2008-2010
Velká Chyška, kostel sv. Jana Křtitele, restaurování výmalby
Klášter Milevsko, obnova slunečních hodin na děkanství
Strahovský klášter, kříž u Rocha