O 586, O 587

František Xaver Palko
1724 Vratislav - 1767 Mnichov

kolem 1760

Svatý Petr a Svatý Pavel

F. X. Palko (Balko) odešel po studiích u svého otce společně se svým bratrem Františkem Antonínem do Vídně na Akademii, kde se později stal spolupracovníkem A. G. Bibieny, věhlasného divadelního architekta na císařském dvoře. Po intermezzu v Bratislavě a Uhrách povolán do Saska, kde se stává dvorním malířem kurfiřta, ale již r. 1752 se usadil na Malé Straně v Praze, kde se pro jezuity podílel na výzdobě kostela sv. Mikuláše. V následujících dvou desetiletích pracoval převážně v pražském prostředí na církevních zakázkách. Krom jezuitů to byli například teatini, cisterciáci na Zbraslavi a premonstráti na Strahově, kam dodal obrazy ke čtyřem bočním oltářům - Sv. Martin se žebrákem a andělem, Obrácení sv. Pavla, Sv. Jan Nepomucký na modlitbách a Sv. Augustin s legendárním chlapcem. Pro ženský premonstrátský klášter v Doksanech, spojeného osobnostmi proboštů se Strahovem, zhotovil fresku do tamního refektáře.

Dvojice hlav apoštolů jsou shodné s týmiž světeckými hlavami z cyklu Dvanácti apoštolů v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě v jižních Čechách, s nimiž se shodují i další dvě hlavy apoštolů (Sv. Bartoloměj, Sv. Matouš) z cisterciáckého kláštera v Oseku v severních Čechách.