Alén Diviš

UKŘIŽOVANÝ
Alén Diviš
(Blato 1900–1956 Praha)
1954
Po studiích na pražské Vysoké škole
uměleckoprůmyslové odjel v roce 1926
do Paříže, kde se mimo jiné setkával
s Františkem Kupkou. Zprvu byl ovlivněn
kubismem a abstrakcí, ale po návštěvě
severní Afriky (1932) se více věnoval
sociálním tématům. Dobrodružný a tragický
život jej přivedl do Francie, Maroka, na
Martinik a do USA. Zpět do vlasti se vrátil až
v roce 1947.