QR2

Ukázat aktuality pouze ze sekce

Alén Diviš


UKŘIŽOVANÝ
Alén Diviš
(Blato 1900–1956 Praha)
1954
Po studiích na pražské Vysoké škole
uměleckoprůmyslové odjel v roce 1926
do Paříže, kde se mimo jiné setkával
s Františkem Kupkou. Zprvu byl ovlivněn
kubismem a abstrakcí, ale po návštěvě
severní Afriky (1932) se více věnoval
sociálním tématům. Dobrodružný a tragický
život jej přivedl do Francie, Maroka, na
Martinik a do USA. Zpět do vlasti se vrátil až
v roce 1947.

Josef Jíra

KALVÁRIE

Josef Jíra
Turnov 1929–2005 Malá Skála

Jeden z nejvýznamnějších českých umělců generace, která nastupovala na scénu po druhé
světové válce a hrála klíčovou roli při opětovném navázání na přerušenou tradici vývoje
českého moderního umění. Autor věnoval toto dílo Strahovskému klášteru v roce 2004.

O 669

František Xaver Procházka
1746 Praha - 1815 Praha

1809

O 697

Franz Anton Maulbertsch
1724 Langenargen - 1796 Vídeň

1793