O 425

Gottfried Libalt
1610 ? - 1673 Vídeň
kolem 1650

Zátiší s citrusovými plody a granátovými jablky v proutěném koši

olej,plátno, 85 x 119,5 cm
O 425; před 1950 v depozitáři bez čísla.

Nejasný je původ autora i jeho malířské školení. Jisté však je, že se v polovině 50. let 17. století usadil ve Vídni, kde pracoval pro císařský dvůr a maloval zde řadu zátiší, krajin, portrétů i náboženské motivy v duchu flámsko-italské malby. Jeho obrazy nalezneme v obrazárnách řady českých a moravských zámků. Nejhodnotnější v jeho díle jsou právě zátiší, v nichž uplatnil italské vzory.
Velkou část v kompozici obrazu zaujímá koš, naplněný citrusy, mezi nimiž vynikají plody cedrátu (citrus medica), používané kromě potravinářství také pro rituální účely, konkrétně při oslavách židovského svátku Sukot (Sukkoth), připomínajícího putování z egyptského otroctví, zatímco rozpůlené granátové jablko může mimo jiné připomínat symboliku prvotního hříchu, stejně jako úrodnost i blahobyt. Snítka vavřínu, položená přes okraj stolu, je v přeneseném významu též výrazem úcty, života i slávy. Zátiší má určitou podobnost s další Libaltovou malbou, Zátiším s citrusy, fíky, švestkami a vavřínem v obrazárně premonstrátského kláštera v Nové Říši.