O 544

Petr Brandl
1668 Praha - 1735 Kutná Hora
kolem 1700

Kuřák

olej, plátno, 87 x 65,5 cm
O 544;

Petr Brandl je po právu řazen k nejvýznamnějším malířům českého baroka. Výtvarného vzdělání nabyl především studiem benátských, římských a nizozemských obrazů ze sbírek Pražského hradu, čerpal též z díla malířů českého prostředí druhé poloviny 17. století. Krom jiného pracoval i pro strahovské premonstráty, když krátce po roce 1700 zhotovil vynikající malby na hlavním oltáři do baziliky Narození Panny Marie v Doksanech, kam ještě v roce 1723 dodal dva další boční oltáře se Svatým Josefem a Umučením sv. Vavřince.
Obraz Kuřáka patří mezi nemnoho Brandlových děl s žánrovou tématikou, jenž se ve své tvorbě jinak soustředil převážně na náboženské náměty a portréty. Žánrová malba, zachycující téma každodenního života, našla od 17. století své uplatnění v tvorbě především nizozemských autorů. Zobrazování předmětů a postav, v nichž se odrážely nejrůznější symboly, lze často nalézt i v Brandlově tvorbě, byť ne vždy se jedná o tak jednoznačný morální příklad jak právě v tomto obraze. Pro Brandla charakteristická temnosvitná malba skicovitého charakteru s hutnými pastózními barvami zpodobňuje mladého muže, těšícího se při nacpávání dýmky na požitek, spojený s užitím tabáku. Přitom samo kouření, přivezené do Evropy v průběhu 16. století díky zámořským objevům, bylo již v následujícím století označeno jako ďáblův vynález a pranýřováno především v církevních a vědeckých kruzích