O 626

Mistr IW
činný ve 2. čtvrtině 16. stol. v severozápadních Čechách
kolem 1525

 

olej, dřevo, 77,5 x 56,5 cm
O 626; ve 40. letech 19. stol. zakoupeno od guberniálního rady F. Janka.

Tvůrce obrazu, jehož jméno známe pouze z iniciály IW, pracoval nejdříve přímo v dílně Lucase Cranacha staršího, působícího převážnou část života saského kurfiřta. Počátkem 20. let 16. století se osamostatnil a přibližně mezi 1520/1525-1540/1550 maloval převážně pro objednatele z oblasti severozápadních Čech. Ve svých obrazech často čerpal z Cranachových předloh. Nejinak tomu bylo i v tomto případě. Téma Judity nalezneme v tvorbě L. Cranacha a jeho okruhu více než na dvou desítkách maleb. Mistr IW zde představuje starozákonní zbožnou ženu z asyrské Betulie, jež oklamala velitele oblehatelů Holoferna a poté, co se jím nechala zajmout, mu usekla hlavu. Noblesní dáma v drahém oděvu, se šperky na dekoltu a úsměvem na rtech nám se stoickým klidem a uspokojením ukazuje meč i hlavu utlačovatele. K tomu obrazu se váží i další malby z ruky mistra IW ze soukromých sbírek - je to především Sebevražda Lukrécie (dříve sbírka Kisters ve Švýcarsku) a Salomé s hlavou Jana Křtitele.