O 788

Sebastiano Ricci
1659 Belluno - 1734 Benátky

Sv. František z Assisi naslouchá hudbě nebeských chórů

olej, plátno, 168 x 109 cm
O 788; před 1950 vystaven v obrazárně bez inv. čísla.

Žák Federica Cervelliho a Sebastiana Mazzoniho, pobýval v Boloni, Turínu, Parmě, Římě, Miláně, Vídni, Florencii, Londýně, Nizozemí a Paříži, kde se 1718 stal členem umělecké Akademie. Díky tomu měl přehled o jednotlivých italských i dalších evropských školách a jeho tvorba značný vliv na další vývoj středoevropského malířství.
Obrazem nahlížíme ze do světcovy cely, v níž napůl ležící František, vysílený nemocí a poznamenaný stigmaty na rukou i nohou poslouchá hudbě nebeských chórů, zprostředkovanou andělem s houslemi. Zavřené oči mohou být známkou jeho částečné slepoty, jíž trpěl na sklonku svého života.Obraz zřejmě vytvořil Ricci v době, kdy pracoval na freskové výzdobě vídeňského Schönbrunnu. Na Strahov se dostal z Colloredo-Mansfeldské sbírky na zámku Opočno ve východních Čechách. Tato rodová obrazárna patřila v českých zemích rozsahem mezi nejkvalitnější co se italské malby týče.
Dokonalá kompozice i barevná paleta z obrazu činí mistrovské dílo, patřící právem mezi skvosty ve sbírce Strahovské obrazárny. Obdobné téma zpracovali před Riccim malíři Caravaggio, A. Jannsens, A. van Dyck a B. E. Murillo.