O 789

J. G. Beittler (Beitler)
doložen v Čechách 1704-12 

Kytice v nice

olej, měď, 29 x 19 cm
O 789;

Beitler se specializoval převážně na zátiší, ale ve strahovské sbírce se od něj dochovalo i jedna  krajinomalba. Pracoval pro sběratele z řad šlechty, např. Kolowraty v Rychnově n. K. a jeho zátiší byla zastoupena i v dalších významných, převážně pražských sbírkách. Jeho rukopis se vyznačoval jemnými odstíny barev a precizní technikou, jež vycházela z vlivu J. R. Bysse a J. A. Angermayera. Tato kytice je komponována shodně s nejstarší datovanou Kyticí v evropském malířství 17. století od Roelanta Saveryho z r. 1603 (Centraal Museum Utrecht), jež se v originále či v kopii nacházela do roku 1723 ve sbírce pražského sběratele Felixe Vršovce. Váza v nice s množstvím květin, oblíbených počátkem 17. století, je obklopena různými živočichy. Nejnápadnější je roháč, symbol Krista, na protější straně housenka a hlemýžď jako biblický symbol ohavnosti.
Symetrické uspořádání stěn obrazových kolekcí často vyžadovalo vytvářet protějšky k již existujícím malbám. Je zřejmé, že i toto zátiší mělo být protějškem k Saveryho předlohám, pro níž existují ještě další dva pendanty, jeden od J. R. Bysse (1693, soukromá sbírka) a druhé dva od J. A. Angermayera (1705, John Mitchell Fine Paintings).