Obláčka bratra Ireneje

Do našeho společenství se rozhodl vstoupit kněz Ľubomír Varga. 27. května 2018 měl obláčku

Publikováno: 27. 5. 2018

Řeholní život začíná vstupem do noviciátu. Dne 27. května 2018 se rozhodl do noviciátu vstoupit kandidát Ľubomír Varga. Z rukou opata Michaela přijal řeholní hábit, řeholi sv. Augustina a konstituce premonstrátského řádu. Opat Michael mu dal řeholní jméno Irenej. Děkujeme bratru Václavovi za pořízení fotografií z této akce.

Kategorie: 2018 věřící