Úmrtí P. Klement Jaroslav Růžička, OPraem.

Dne 10. listopadu 2022 zemřel náš spolubratr Klement Jaroslav Růžička OPraem.

Publikováno: 10. 11. 2022

S důvěrou v Boží dobrotu
a nadějí na opětné shledání oznamujeme,
že byl svým nebeským Otcem povolán na věčnost

Zemřel P. Klement Jaroslav Růžička, O.Praem.

Zemřel ve čtvrtek 10. listopadu 2022 ve věku 84 let
v 51. roce svého kněžského a 29. roce řeholního života.
 

Narodil se 15. července 1938 v Zemské porodnici v Praze. Rodiče se navzdory skepsi tamních lékařů k jeho životaschopnosti nevzdali a židovský lékař mu v inkubátoru pomohl vyhrát téměř beznadějný počáteční zápas. Absolvoval střední školu ekonomickou a stal se úředníkem v Investiční bance. Cítil v sobě ovšem povolání ke kněžství, a tak v roce 1967 nastoupil na Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Litoměřicích a o pět let později se 24. června 1972 stal knězem. Coby kaplan působil nejdříve krátce v Rakovníku, posléze v letech 1972-1979 na Svaté Hoře u Příbrami. Dalších osm let administroval farnost Žebrák a od roku 1987 do roku 2002 byl pak farářem v Osově, Hostomicích pod Brdy, Všeradicích a Neumětelích. Od roku 1992 působil zároveň několik let v roli obhájce manželského svazku v Interdiecézním církevním soudu České provincie. 
Krátce před Sametovou revolucí se rozhodl zasvětit svůj život Pánu Bohu ještě intenzivněji a vstoupil do noviciátu Strahovského kláštera, se kterým se pak 14. září 1993 spojil slavnými sliby definitivně. Ve své žádosti o sliby vyjádřil doslova: „Cítím se povolán k trvalému společenství s naší řeholní rodinou a prožívám upřímnou radost z každého našeho setkání.“ Závěr své aktivní služby strávil P. Klement na Svatém Kopečku u Olomouce, kde horlivě vypomáhal se zpovídáním a bohoslužbami, dokud mu síly stačily. Posledních pět let prožil pak v Domově sv. Kříže v Kroměříži.
Měl rád lidi a navzdory mnoha zdravotním problémům nikdy života nelitoval.

Se svým drahým zesnulým se rozloučíme při mši svaté
v sobotu 19. listopadu 2022 v 10 hod.
v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce,
kde následně do vzkříšení uložíme na místním hřbitově k odpočinku i jeho tělo. 

Spolubratři ze strahovské kanonie premonstrátů
a farníci ze Svatého Kopečka u Olomouce

Kategorie: 2022 věřící