Vigilie Seslání Ducha Svatého

Termín konání:

Večer před slavností Seslání Ducha Svatého je věnován modlitbě.

Publikováno: 24. 5. 2024

Nejdříve bude možnost zúčastnit se chórové modlitby s bratřími od 20:30, následuje pak od 21:00 večer chval.