Výstava betlémů

Termín konání:

V rámci prohlídky klášterních prostor si můžete také prohlédnout výstavu betlémů.

Publikováno: 15. 1. 2024

Pokud si koupíte vstupenku do návštěvnického okruhu prostor kláštera, můžete do 4. února 2024 shlédnout i výstavu betlémů, na kterou vás srdečně zveme.

Výstava k 800. výročí vánočních lidových betlémů

Od 21. prosince 2023 do 4. února 2024 můžete v rámci prohlídky kláštera shlédnout i výstavu připravenou k 800. výročí vánočních lidových betlémů.

Výstava představuje soubor betlémů ze soukromé sbírky, doplněný ukázkami renesančních i soudobých vánočních medailí. Součástí expozice je i soubor vánočních medailí, vydaných spolkem Příbramských betlémářů a exponátů ze sbírek členů České numismatické společnosti.

Betlémy jsou více než jen výstavou sošek a scén. Každý betlém je osobitým vypravěčem příběhů a dokladů kultury místa, odkud pochází. Od prostých dřevěných figurek až po detailně propracované modely s osvětlením a pohyblivými figurkami, betlémy jsou svědectvím dovedností a talentu řemeslníků po celém světě.

První betlémy se začaly vytvářet ve 13. století. Sv. František z Assisi je považován za zakladatele tradice vánočních jesliček, když v roce 1223 v italském Grecciu uspořádal živou rekonstrukci narození Ježíše Krista.

Na našem území předchází stavění betlémů zobrazení Kristova narození na medailích. První medaile s tímto námětem byla odlita v Jáchymově asi v roce 1533, zatímco první betlém byl postaven v Praze v roce 1550 v kostele sv. Klimenta. V kremnické mincovně byla vánoční medaile odlita již kolem roku 1530. Tyto medaile tedy byly předchůdci českých a moravských betlémů.

Česká numismatická společnost sdružuje sběratele, vědecké pracovníky, vzdělávací a kulturní instituce z oblasti numismatiky, notafilie a faleristiky. Organizuje výměnné schůzky, členské aukce, přednášky, výstavy, semináře, sympozia a exkurze, vydává publikace a medaile.

Pobočka ČNS v Příbrami patří mezi její nejaktivnější pobočky. Nejznámější příbramské ražby však představuje série 52 medailí spolku Příbramští betlémáři, jejich emisi zajišťuje člen ČNS a předseda spolku Příbramských betlémářů Ján Chvalník. Medaili spolku Příbramští betlémáři vydanou k jubilejnímu roku 2000, 2000 let od narození Ježíše Krista, obdržel papež Jan Pavel II., kardinál Miloslav Vlk a apoštolský nuncius Giovanni Coppa a je uložena ve dvou báních restaurovaných kostelů. Medaile spolku byly raženy z bronzu, mědi, mosazi, ale i ze stříbra, a to v různých průměrech.