O 776

Joseph Heintz st.
(1564 Basilej - 1609 Praha)
před 1600

Klanění pastýřů

olej, měď, 30 x 22 cm
O 776; před 1950 v inventáři opatství.

Autor tohoto obrazu se narodil do rodiny bohatého basilejského stavitele a ve svém rodném městě se učil u Hanse Bocka st., zde studoval práce Hanse Holbeina ml. Poté pobýval mezi lety 1584-1591 v Itálii, zde se v Římě inspiroval díly Raffaela, Michelangela, Corregia, v Benátkách pracemi Tintoreta, Veroneseho a dalších. Když odsud cestoval do Drážďan na pozvání saského kurfiřta, zastavil se v Praze, kde již zůstal a r. 1591 se stal dvorním malířem císaře Rudolfa II. O rok později se stal císařovým agentem pro nákup uměleckých děl v Itálii. Kromě malby kresby a grafiky se věnoval rovněž architektuře.
Drobný, ale mistrovský obraz v sobě nese náboj budoucího barokního uměleckého projevu a je syntézou umělcova poznání italských mistrů i krajana Holbeina, z jehož oltářního obrazu ve freiburském Münsteru si vypůjčil postavu pastýře s kloboukem. Kromě strahovské verze existují ještě nejméně tři další autorské repliky. Jedna se nachází v Kunstmuseum v Basileji, další je v soukromé sbírce a třetí v Augustinermuseum Freiburg, kde je zřejmý protějšek ke strahovskému obrazu - Obřezání Krista. Mimo to se obraz dočkal kopírování i od dalších autorů a to až do poloviny 19. století v podobě ústředního motivu papírových Jesliček Georga a Felixe Hallera (Diözesanmuseum Freising).

Hans Holbein, oltář H. Oberrrieda, katedrála Freiburg