O 851

Alexander Adriaenssen
1587 Antverpy - 1661 Antverpy
1647

Zátiší s ovocem a ptáky

olej, dřevo, 63 x 112 cm
O 851; zakoupeno ve 40. letech 19. stol. od Josefa Burdeho, před 1950 v inventáři opatství.

Signovaný a datovaný obraz flámského malíře A. Adraenssena, mistra antverpské Malířské gildy svatého Lukáše, patří mezi znamenité ukázky okázalých zátiší s ovocem. Typ zátiší, v němž bylo malířství vnímáno jako druh soutěže s přírodou, byl oblíben již v době antiky a nalezneme je jak v nástěnném malbě, tak i na mozaikách. Ve flámském zátiší pozdního 16. a následujícího 17. století sehrávaly důležitou roli nejrůznější plody, často exotického ovoce, jež byly kladeny nejen do přeplněných košů, ale též vedle lesknoucích se korbelů, porcelánového nádobí i nejrůznější zvěřiny. Nejinak je tomu i zde. Ústřední část zaujímá holdovací pohár, používaný mimo jiné při svatebních obřadech, který obklopuje množství nejrůznějšího ovoce a několik exemplářů mrtvého ptactva - čejka, bažanti a oškubaný kur. Zdánlivě nesourodá směsice věcí má pozoruhodný podtext. Malby tohoto typu měly plnit roli při učené konverzaci, kde pozorovatelé postupně nacházeli symboliku v jednotlivostech zde zobrazených, neboť takovýto obraz zaujímal čestné místo v domech bohatých patricijů. Tento obraz je pak v duchu poznání symbolů naplněn smyslovostí a nejrůznějšími erotickými narážkami. S velkou pravděpodobností lze soudit, že byl určen jako svatební dar.