Aktualní informace na leden 2024

Sluneční hodiny v konventní zahradě Strahovského kláštera...

LEDEN 2024

V pátek 5. 1. od 17.00 hod. v Radotíně proběhne s P. Timotejem adorace a prvopáteční pobožnost následovaná mší sv. od 18.00 a poté setkáním terciářů v Komunitním centru na faře.

V pondělí 8. ledna od 18.00 hod. proběhne mše sv. na úmysl růžencového společenství.

Ve čtvrtek 25. ledna od 18.00 hod. bude obětována mše sv. za terciáře a kněze. Po mši sv. a adoraci proběhne setkání terciářů s  P. Mikulášem.

                                                                                *****

Od ledna 2018 každého 20. dne v měsíci bude obětována ve strahovské basilice
mše sv. za všechny terciáře strahovské kanonie,
zvláště za nemocné a obtížené různými starostmi a těžkostmi.
Datum bylo vybráno s ohledem na den úmrtí bl. Jacoba Kerna, patrona našeho společenství.

Obracejme se na něj s důvěrou a on jistě bude naše prosby předkládat Pánu a přimlouvat se za nás.


UPOZORNĚNÍ

Milí bratři a sestry,
na níže uvedenou mailovou adresu můžete napsat svou prosbu o společnou modlitbu
nebo jiné (jen zásadní) sdělení:
terciari@strahovskyklaster.cz
Váš text bude automaticky rozeslán všem terciářům, kteří dali svou mailovou adresu k dispozici.