O 516

Franz Michael Sigmund von Purgau
1678 Linec - 1754 Vídeň
po 1700

Rostliny v botanické zahradě

olej, plátno, 106 x 137 cm
O 516; před 1950 v depozitáři bez inv. čísla.

Franz Michael Purgau (Burgau) se specializoval na malbu zátiší. Maloval převážně přírodní témata, inspirovaná tvorbou starších nizozemských umělců. Vytvářel obrazy přírodních zákoutí, v nichž zaznamenával nejen rostliny, kvetoucí na kraji lesa, ale také tichý život drobných živočichů, hadů, ještěrek, žab, motýlů a hmyzu. Jeho obrazy nacházely uplatnění v zejména v klášterních sbírkách v okolí Lince. Působil v klášteře St. Florian, kde je jeho činnost doložena ještě v roce 1740. Tehdy se tam zabýval také restaurováním obrazů. V následujícím období žil ve Vídni. Svoji inspiraci hledal u holandských vzorů. Ve sbírkách Strahovské obrazárny je F. M. Purgau zastoupen hned několika díly, mezi nimiž je právě tento právem považován za kuriózní. Společně s domácími rostlinami evropské provenience jsou zde vyobrazeny rovněž botanické druhy, vyskytující se v exotických krajinách, jako je kávovník, ananas, kaktus "královna noci" nebo durman. Společně s květenou je obraz zaplněn drobnými živočichy. Podobu cizokrajných rostlin mohl Purgau získat jak z dobových grafických předloh, tak i z vlastní zkušenosti po návštěvách botanických zahrady a kabinetů kuriozit šlechty a učené společnosti.