O 669

František Xaver Procházka
1746 Praha - 1815 Praha

1809

Noční krajina s antickou vázou a fragmentem obelisku; Noční krajina s antickým kahanem a fragmentem sloupu

olej, plátno, 66,5 x 53 cm
O 687, O 688; zakoupeno z pozůstalosti 1839.

Pražský malíř, kreslíř a grafik působil velkou část svého života především jako tvůrce a restaurátor oltářních obrazů. Současně se změnou společenské potřeby malířských děl v době po reformách císaře Josefa II., kdy došlo k zásadní proměně témat ve výtvarném umění, došlo u Procházky ke změně žánrů. Kolem roku 1800 se u něj zcela rozvinula krajinomalba, v níž z rokokově idylických scén postupně přešel k romantickému zobrazení. Poklidné zobrazení krajiny v tomto i protějškovém obraze podává svědectví o autorově zájmu o ideálně komponovaných krajinách, do nichž jsou zasazeny ruiny antických památek a to přesně v duchu tehdy módního klasicismu. Ve strahovských sbírkách se před rokem 1950 nacházelo více než půl sta Procházkových maleb, z nichž část byla odkoupena z jeho pozůstalosti. I přes ztráty, způsobené konfiskacemi mezi léty 1950 - 1990, zůstává strahovská kolekce Procházkových maleb největší v českých zemích.