Ohlášky 23. 7. 2023

  • Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí. Zítra je nezávazná památka sv. Šarbela Makhluta, kněze, v úterý máme svátek sv. Jakuba, apoštola, ve středu bude památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Gorazda a druhů a v sobotu je památka sv. Marty, Marie a Lazara. Příští neděle bude 17. v liturgickém mezidobí.
  • Dnes je den prarodičů a seniorů. Podporujme je svou blízkostí, pomocí i modlitbou.
  • Čtvrteční adorace po večerní mši svaté zůstávají i během prázdnin, jste na ně srdečně zváni. Adorace je vždy zakončena modlitbou kompletáře a svátostným požehnáním.
  • Přejeme všem požehnané letní dny, ať Vás Pán opatruje na Vašich výletech a dovolených!