Ohlášky 29. 10. 2023

  • Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je nezávazná památka sv. Wofganga, biskupa, ve středu oslavíme slavnost Všech svatých, ve čtvrtek pak tradiční Vzpomínku na všechny věrné zemřelé. V pátek nás čeká nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka a v sobotu památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle bude 31. v liturgickém mezidobí.
  • Ve čtvrtek, v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, bude mimo pravidelné mše svaté v bazilice sloužena mše svatá i na řádovém hřbitově v Nebušicích a to v 10 hodin. Od 9:30 se budeme modlit růženec.
  • Pátek a sobota tohoto týdne a příští neděle jsou první v měsíci listopadu, připomeneme si to tradičním způsobem: v pátek výstavem Nejsvětější svátosti a litaniemi k Božskému srdci Ježíšovu, v sobotu mariánskou pobožností po mši svaté a v neděli po dopolední mši svaté bude farní kafe.
  • Po zbytek měsíce října se modlíme před večerními mšemi, kromě nedělí, růženec. Jsme moc rádi, kdykoli přijdete a zapojíte se také do předříkávání této modlitby.
  • Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, svatého přijímání a modlitby na úmysl svatého Otce je třeba navštívit hřbitov a pomodlit se tam, třeba jen v duchu, za zemřelé. V úterý 1.11. odpoledne a ve středu 2.11. po celý den je možno místo návštěvy hřbitova pomodlit se v kostele modlitbu Páně a Vyznání víry.
  • Sbírka na misie minulou neděli vynesla 14 300 Kč. Děkujeme za vaši štědrost, Pán Bůh vám odplať!