Restaurování oken a mříží na Svatém Kopečku 2024

V areálu poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce probíhá v roce 2024 díky podpoře Olomouckého kraje restaurování původních oken, kamenných ostění a okenních mříží.

Průčelí poutního areálu na Svatém Kopečku u Olomouce

Díky podpoře Olomouckého kraje v rámci dotačního programu „Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2024“ probíhá tento rok restaurování okenních mříží, kamenných ostění a původních oken na budově Svatých schodů a muzea v poutním areálu Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie.

Za podporu tohoto projektu děkujeme a zveme vás k návštěvě našeho poutního místa na Svatém Kopečku.

Galerie

Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce
Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce
Stav oken před restaurováním
Stav oken před restaurováním
Stav oken před restaurováním
Stav oken před restaurováním
Stav oken před restaurováním
Logo Olomouckého kraje