O 536

Mistr litoměřického oltáře
činný v Čechách počátkem 16. stol.

"Strahovský triptych" - Navštívení Panny Marie, Narození Krista, Útěk do Egypta, kolem 1510

tempera, dřevo, 126 x 79 cm; 57,5 x 35,5 cm
O 536; před 1950 v inventáři opatství.

Jméno malíře není známé a své označení získal podle velkého křídlového oltáře s osmi deskami z doby kolem roku 1505, umístěného dnes v Litoměřicích. Malíř působil na dvoře Vladislava II. Jagellonského a právem patří mezi nejvýznamnější osobností pozdní gotiky v Čechách. Je mimo jiné autorem monumentálního cyklu nástěnných maleb v kapli sv. Václava ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Do své tvorby vnáší prvky italské a solnohradské malby (Bellini, Pacher), jež jsou patrné ve způsobu rozlišení zpracování detailu a celku. Pohled do otevřené krajiny v pozadí a anatomicky realističtější propracování postav na středové desce s výjevem "Navštívení Panny Marie" je to, co oprávněně naznačuje severoitalské školení autora. Boční křídlo se scénami "Narození Krista" a "Útěk do Egypta" vytvořil společně s mistrem jeho pomocník, výjev v dolní polovině má svůj předobraz v grafice A. Dürera. Zadní strana je vyzdobena postavou Panny Marie ze scény Zvěstování. Na protějším křídle bylo zobrazeno "Vraždění neviňátek" (dnes v soukromé sbírce) a zřejmě i "Obřezání Krista". Oltář má zásadní význam pro celkové hodnocení tvorby Mistra litoměřického oltáře, neboť zde se měnil jeho malířský rukopis.