O 697

Franz Anton Maulbertsch
1724 Langenargen - 1796 Vídeň

1793

Triumf Boží moudrosti - modelleto k nástropní fresce Filozofického sálu strahovské knihovny

olej, plátno, 167 x 93 cm
O 697; darováno autorem 1794
Poté, se strahovský opat Václav Mayer rozhodl rozšířit knihovnu o další sál, řešil problém, jak upravit nový prostor. Mezi tím (1784) císař Josef II. zrušil premonstrátský klášter v Louce u Znojma, kde byla krátce předtím vystavěna část nové konventní budovy včetně knihovního sálu, jehož strop pokryl freskou profesor vídeňské Akademie F. A. Maulbertsch. Opatu Mayerovi se podařilo u císařského dvora dojednat odkoupení knihovních regálů z Louky do prostor nové knihovny, pro tyto účely stavebně upravené. R. 1793 se dohodl s Maulbertschem na zhotovení nové fresky, podobné té v Louce. Ještě před tím než společně se svým pomocníkem Martinem Michlem vytvořil během šesti měsíců roku 1794 na stropě nového knihovního (dnešního Filosofického) sálu fresky s námětem "Boží moudrosti v dějinách lidstva" vytvořil skici, v nichž zpracoval celkové uspořádání malby a možné varianty řešení. Toto modelleto zobrazuje jednu z nich. Základní myšlenkou je rozumové poznání prostřednictvím duchovního vývoje lidstva od Adama a Evy přes pohanské, starozákonní a novozákonní úseky až do novověku. K pochopení celého malířského programu byl tiskem vydán "Historický popis", v němž se návštěvníkovi objasnily příběhy, jenž jsou na klenbě zobrazené.