Galerie

introit
fr. Jan
fr. Hroznata
sr. M. Hroznata a fr. Lazar
P. Timotej čte evangelium
obláčka fr. Lazara a sr. M. Hroznaty
br. Bernard a sr. Zdislava
sr. Hana
slib sr. Věnceslavy
P. Evermod přijímá slib
sv. přijímání
Strahovští terciáři