Kostel sv. Jakuba v Jihlavě - restaurování litinového křížeLitinový kříž u kostela sv. Jakuba Většího (NKP) se nachází v Jihlavě  na Jakubském náměstí u západní vnější zdi kaple Panny Marie Bolestné a je součástí památkové rezervace.

Objekt se nachází v havarijním stavu. Kámen je silně znečištěn s menšími úbytky hmoty a prasklinami, spárování je dožilé. Základ objektu je nedostatečný, protože se celý kříž naklání na pravo. Litinové a kovové části nesou lokálně stopy silné koroze s vrstvami odlupujících nátěrů. Sokl je silně poškozen díky nevhodné vnitřní vyzdívce z cihel. Mechanicky poškozen je i litinový kříž. V oblasti patky je roztržen a provizorně stažen ocelovou svorkou. V polovině kříže jsou stopy novodobých svarů a lokálního vyztužení. Chybí zadní strana uzavírající kříž. Zlacené prvky korpusu Krista a nápisové pásky jsou lokálně poškozeny prostupující korozí. Kovová ohrádka kříže nese stopy mechanického poškození a deformací, lokálně chybějí některé části (špice prutů a rohových stojek).

Obnova (restaurování) kříže na Jakubském náměstí je přínosem pro zlepšení kulturního prostředí památkové rezervace centra města Jihlavy. 

Celkové náklady projektu jsou ve výši                          187671,- Kč, 

z toho dotace  z Fondu Vysočiny  je ve výši                         37,43 %

z toho soukromé zdroje příjemce  ve výši                             62,57 %

Na restaurování přispěla firma TRIMEX Jihlava, spol. s r.o.   ve výši     20.000,- Kč

 

Dodavatel prací:  Firma Marston-CZ s.r.o.

Realizace: Květen - září 2018.

Restaurování kříže:

  1. Odborné rozebrání  a odvoz kříže do restaurátorského ateliéru 
  2. Obnova soklové části - vybudování nového základu s horizontální izolací 
  3. Restaurování kamenných částí - čištění, zpevnění, tmelení, modelace a retuš
  4. Restaurování litinových a kovových částí - opravy deformací, svaření prasklin, osazení ocelových výstuží, antikorozní ošetření a nátěr kovářská čerň
  5. Kristur a nápisová páska INRI - čištění, nátěr podklaových vrstev a zlacení plátkovým zlatem na mixtion
  6. Osazení kžíže