Milevský klášter sluneční hodiny na děkanství

Dne 12.10. 2010 bylo dokončeno restaurování barokních slunečních hodin na jižním průčelí děkanství. Barokní sluneční hodiny z počátku 18. století vznikly pravděpodobně ve stejné době, jako hodiny na budově Latinské školy. Hodiny na Latinské škole a s největší pravděpodobností i hodiny na děkanství zhotovil Siard Nosecký. S. Nosecký  roku 1715 složil řádové sliby ve Strahovském klášteře a roku 1716 byl poslán do Milevska vypomáhat při vyučování v klášterní škole. Po svém návratu do Strahovského kláštera vytvořil řadu freskových maleb. Na budově letního refektáře zhotovil šest slunečních hodin. K nejvýznamnějším dílům patří výmalba Teologického sálu Strahovské knihovny.

      ►restaurátor:     Mgr. Josef Novotný        

      ►realizace:         2010

      ►R.Č. ÚSKP:    39572/032609                                                                    

Na obnově se finančně podíleli:

      ► Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Stav před restaurováním:

Barokní malba provedená na omítce byla zakryta novější omítkovou vrstvou z 20. století. Tato vrstva se nacházela jen na části malby původních hodin. Na odkryté části byla patrná původní malba i přes četné pekování  provedené v době zakrytí malby. Po předběžném průzkumu bylo zkonstatováno, že je možné provést odkryv v celé ploše původních slunečních hodin.

Průběh restaurování:

Proběhl celoplošný odkryv novodobé omítky s obsahem cementu. Současně se původní barokní vrstva zpevňovala injektáží. Dále se vytmelilo pekování a sejmula vápenná přemalba. Z vápenné přemalby se ponechalo orámování s motivem vejcovce. Malba byla scelena retuší a chybějící levá část hodin doplněna rekonstrukcí. Na závěr se povrch malby hydrofobizoval.

Od samého počátku se na obnově podílel odborník na rozměřování slunečních hodin Ing. Miloš Nosek. Bylo nutné některé části čar a gnómón na základě jeho měření doplnit.

Shrnutí a výsledný stav po restaurování:

I přes silné narušení původní barokní malby slunečních hodin, bylo možné scelení lokální retuší a tím dosáhnout původní podoby hodin.

 

 Zdroj: jiri.stefan@strahovskyklaster.cz