Památková péče

Restaurování památek ve vlastnictví Královské kanonie premonstrátů na Strahově

DOKSANY

JIHLAVA

MILEVSKO

STRAHOV SVATÝ KOPEČEK

VELKÁ CHYŠKA

  Kristus na Olivetské hoře.pdf Sluneční hodiny Latinská škola.pdf Kříž u sv. Rocha.pdf Fresky v bazilice.pdf Výmalba kostela.pdf
  Svícny kaple sv. Jakub.pdf Sluneční hodiny děkanství.pdf