Památková péče

 

   
Účel Vlastní finanční prostředky Dotace/dar

2020

   
Milevsko  expozice archeologie 49.809,-Kč 40.000,-Kč
Svatý Kopeček rezidence - restaurování nábytku 206.500,-Kč -

2019

   

Restaurování glóbů

30.340,-Kč 68.000,-Kč
Digitalizace rukopisů s následným zpřístupněním v bezplatné veřejně dostupné databázi 299.200,-Kč 697.000,-Kč
Milevsko – oprava střech objektů Kovárny a Taverny v areálu kláštera 3.300.000,-Kč 300.000,-Kč
Milevsko – oprava kostela sv. Jiljí 350.000,-Kč 500.000,-Kč
Jihlava – oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba 500.000,-Kč 8.500.000,-Kč
Praha - výstava a restaurování -

Ze života sv. Norberta III.

496000,-Kč 976000,-Kč

2018

   
Obaly z alkalické lepenky na prvotisky 10.058,-Kč 21.000,-Kč
Digitalizace rukopisů s následným zpřístupněním v bezplatné veřejně dostupné databázi 258.377,-Kč 600.000,-Kč
Doksany – oprava opěrné zdi u hřbitova 180.000,-Kč 400.000,-Kč
Milevsko – oprava kostela sv. Jiljí 230.000,-Kč 600.000,-Kč
Jihlava – oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba 500.000,-Kč 8.500.000,-Kč
Praha - výstava a restaurování -

Ze života sv. Norberta II.

567.000,-Kč 1087000,-Kč
Jihlava - litinový kříž u kostela sv. Jakuba 117.000,-Kč 70.000,-Kč

 

Restaurování památek v předešlých letech

Jihlava Přemyslovský krucifix z Jihlavy - Sousoší Kristus na Olivetské hoře 2010 - Cínové svícny kostel sv. Jakuba Většího 2011
Svatý Kopeček  
Praha Strahovský klášter, kříž u kostela sv. Rocha 2011
Doksany  
Bohušovice nad Ohří  
MIlevsko Sluneční hodiny Milevský klášter, latinská škola 2010 - Sluneční hodiny Milevský klášter, děkanství 2010
Sepekov  
Velká Chyška Kostel sv. Jana Křtitele, výmalba 2009