Sluneční hodiny Milevský klášter, Latinská škola

Budova Latinské školy prošla v letech 1994-2006 kompletní nákladnou obnovou a v současnosti slouží jako kulturní a farní centrum. Při obnově fasády severovýchodní zdi, bylo ponecháno hladké pole (zrcadlo) v místě kde se původní hodiny nacházely. Hodiny svým ztvárněním odkazovaly na vítězství Evžena Savojského 1717 nad Turky u Bělehradu.

Vzhledem k tomu že se původní hodiny nedochovaly, byl vypracován na základě archivních materiálů návrh odbornými pracovníky Strahovského kláštera PhDr. Hedvikou Kuchařovou a Pavlem Šrotýřem, který respektuje původní rozměry hodin a zachovalou část horní nápisové pásky. Navrhli na  horní část opět umístit nápis: Belgradi caesa est lvna per evgenium/ U Bělehradu byl poražen půlměsíc od Evžena. Do spodní části pod číselník umístit nápis: Post qvinqvaqinta annos cedit tibi iterato o avstria victore gideone lavdon luna/ Po padesáti letech se ti půlměsíc opět vzdal,o, Austrie vítězstvím Gideona Laudona, přesně tak jak byl v minulosti. Oba nápisy v sobě skrývají chronogramy 1717 1789.

Pro správnou funkci hodin proběhlo zaměření od pana Ing. M. Noska. Pan Nosek zaměřil azimut stěny, navrhl obnovu hodinových čar a provedl za spolupráce z restaurátorem zaměření gnomických částí přímo na místě.

      ►restaurátor:     ak. malíř  Petr Hampl        

      ►realizace:         2010

      ►R.Č. ÚSKP:       39572/3-2609                                                                   

Na obnově se finančně podíleli:

      ► Královská kanonie premonstrátů na Strahově

      ► KÚ-Jihočeského kraje


Průběh restaurování:

Místo ve tvaru obdélníku na fasádě Latinské školy bylo vytmeleno a zpevněno fixážním postřikem. Na připravený povrh byl proveden nákres podle předloženého návrhu. Na samotnou realizaci byly použity barvy na vápenné bázi. Malba byla na závěr ošetřena hydrofobizačním nátěrem.

Shrnutí a výsledný stav po restaurování:

Rekonstrukce Slunečních hodin proběhla dle Závazného stanoviska KÚ-Jihočeského kraje.